על מנת להמשיך יש לאשר את תנאי השימוש

בתוקף מתאריך: ינואר 2019

1.1 חברת  קולינרי וונצ׳רס בע״מ (להלן BITEMOJO) מחויבת להגן ולכבד את פרטיותך, כמשתמש, מבקר או המוסר מידע ל- BITEMOJO.

1.2 BITEMOJO מכירה בחשיבות המידע האישי שלך ובאחריות המוטלת עליה ממסירת המידע האישי על ידך. מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות”) מפרטת את האופן בו תשתמש חברת קולינרי וונצ׳רס בע״מ במידע האישי שלך, הן באופן פעיל והן באופן פאסיבי, במסגרת שימושך באתר האינטרנט של BITEMOJO ו/או הורדת ושימוש באפליקציה הסלולרית של BITEMOJO (להלן: האפליקציה).

במדיניות זו (יחד עם תנאי השימוש של BITEMOJO ומסמכים אחרים הנזכרים בהם) מבקשת BITEMOJO לקבוע את הבסיס לעיבוד כל מידע אישי שנאסף ממך, מנציגך או מעסיקך, או מידע אותו תמסור ל- BITEMOJO לרבות מהו המידע אותו היא רשאית לאסוף באמצעות אתר האינטרנט ו/או האפליקציה, באיזה אופן ישמש המידע, אופן גילוי המידע שנמסר על ידך לצדדים שלישיים והשימוש ב-“עוגיות” או בקבצים או תגיות באתר האינטרנט ובאפליקציה.

1.3 BITEMOJO מחויבת להגן על המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן) באופן העולה בקנה אחד עם חוקי הגנת המידע התקפים. נבקשך לקרוא בעיון את מדיניות זו ולהבין את עמדותיה ונהליה של BITEMOJO בנוגע למידע האישי שלך ולאופן שבו תנהג בו.

1.4 תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד והיא מיועדת לשני המינים כאחד.

 1. אישור המדיניות על ידי המשתמש

שימושך בשירותי BITEMOJO, או רישום, הורדת מידע או כניסה לאתר האינטרנט ו/או לאפליקציה, מהווים אישור מצדך כי ידועים לך או שניתנה אפשרות לקרוא את מדיניות הפרטיות ואת נהלי BITEMOJO המפורטים בה, לרבות עיבוד (כולל איסוף, שימוש, גילוי, החזקה או העברה) של מידע על פי תנאי מדיניות זו. המידע המוחזק בידי BITEMOJO אודותיך עשוי להיות מוחזק ומעובד באמצעות קבצי מחשב ו/או במסמכים בכתב.

במידה שתמסור ל- BITEMOJO כל מידע אודות אדם אחר, עליך להפנות את תשומת לבו של אדם זה כאמור למדיניות פרטיות זו.

בכל שאלה או הערה בנוגע לסוגיות פרטיות באתר ו/או באפליקציה, אנא פנה ל- BITEMOJO באמצעות דוא”ל, לכתובת [email protected].

 1. סוגי המידע הנאסף

3.1.1

BITEMOJO אוספת “מידע אישי” וכן “מידע אנונימי” אודות משתמשים ומבקרים. מידע אישי הנו מידע שניתן לעשות בו שימוש על מנת לתקשר עמך או לזהותך, כגון שם מלא, כתובת דוא”ל, פרטי צורת התשלום, שם משתמש, סיסמה, כתובת דואר, כתובת IP ותמונת פרופיל  (בכפוף להעלאתה על ידך כמשתמש), וכן מידע המקושר למידע כאמור. “מידע אנונימי” הנו מידע שאינו מאפשר לנו לפנות אליך או לזהותך, ואינו קשור למידע שניתן להשתמש בו לצורך כך. מידע זה כולל מידע שנאסף באופן פאסיבי על פעילותך באתר האינטרנט או באפליקציה, כגון נתוני שימוש (usage data),  במידה שמידע כאמור אינו מקושר למידע האישי שלך.

3.1.2

באפשרותך להיכנס ולבצע חיפוש בחלקים מסוימים באתר, ולהוריד את האפליקציה, מבלי למסור מידע אישי, אף שכמו רוב ספקי אתרי האינטרנט והאפליקציות הסלולריות, אנו אוספים מידע מסוים ממכשיריך, כגון כתובת ה-IP,  מידע רזולוציית מסך, מיקום גאוגרפי, פרטי Wifi , פרטי דפדפן, מספר זיהוי מכשיר ייחודי (להלן: “UDID”)  במידת הצורך ו/או מערכת ההפעלה הסלולריות שלך, ומשתמשים בערכות פיתוח למפתחים. כמו כן, אנו אוספים מידע אודות מיקום גאוגרפי ממבקרים המורידים את האפליקציה ומשתמשים בה. לעתים, מידע זה, הנאסף באופן פאסיבי, יהיה מידע אישי – אנא ראה באופן ספציפי את סעיפים 3.1.5 ו-3.1.7. לתשומת לבך, באפשרותך לבחור שלא למסור לנו מידע מסוים (לדוגמה, באמצעות שינוי הגדרות העוגיות שלך, אנא ראה סעיף 5). הבחירה אם למסור לנו כל מידע נתונה להחלטתך, אולם אם לא תעשה כן, תיתכן הגבלה על מאפייני האתר או האפליקציה בהם תוכל להשתמש.

3.1.3 מידע הנמסר מרצון

מידע הנמסר לנו מיוזמתך במהלך שימושך באתר ו/או באפליקציה נאסף על ידינו. להלן דוגמאות:

3.1.3.1 מידע אישי שתזין בעת הרשמתך או שימושך באפליקציה, לרבות שמך המלא, כתובת דוא”ל, צורת התשלום, תמונת פרופיל;

3.1.3.2 תכתובת עמנו (לדוגמה דוא”ל, הודעות טקסט);

3.1.3.4 מתן שירותים או תוכן מקוון לצורך טיפול בבקשותיך ובפניותיך, לרבות מידע הנמסר מיוזמתך בעת הרשמה לאתר ו/או לאפליקציה; רישום לקבלת שירותים או הצעות של BITEMOJO ; הורדת מידע שפורסם באתר ו/או באפליקציה; פרסום חומרים; או בקשת שירותים נוספים מ- BITEMOJO;

3.1.3.5 מידע שתמסור לנו או לצד ג’ בנוגע לתכניות נאמנות של צדדים שלישיים הקשורים ל- BITEMOJO,  לרבות מספר זיהוי בתכנית נאמנות או מספר חברות בתכנית נאמנות וכן מידע אודות נקודות שנצברו;

3.1.3.6 מידע הנמסר מיוזמתך, לרבות תמונות או תגובות, בנוגע ל- או במסגרת השתתפות ב- מבצעים או תחרויות, הממומנות, מקודמות או מוצעות על ידי BITEMOJO ו/או כל צד ג’, וכן כל מידע שנמסר ל- BITEMOJO באמצעות משוב, טפסי פרופיל או תקלות באתר/באפליקציה;

3.1.3.8 מידע אודותיך אשר נמסר מיוזמתך במסגרת תכתובת עם BITEMOJO באמצעות דוא”ל, דואר, אפליקציה, מסרון, שירות הודעות מיידיות, טלפון או באופן אחר, BITEMOJO תשמור תכתובת כאמור, על מנת להגיב לפניותיך ולשיפור השירות;

3.1.3.10 מידע אחר שהתקבל במסגרת שימושך באתר ו/או באפליקציה, בשירותים, בתכנים ובפרסומות. בנוגע לכל ביקוריך באתר ו/או לשימוש באפליקציה, BITEMOJO רשאית לאסוף באופן אוטומטי נתוני אימות, מידע טכני ומידע אודות ביקורך באתר/באפליקציה, לרבות נתוני מחשב ונתוני חיבור, נתונים סטטיסטיים אודות צפייה בעמודי אינטרנט, תעבורה אל האתר וממנו, נתוני פרסומות, כתובת IP, פרטי יומני רשת סטנדרטיים ומשאבים בהם אתה משתמש.

3.1.4

מידע הנאסף באמצעות שימוש באתר או באפליקציה

3.1.4.1 נתוני מיקום גאוגרפי: במקרה של כניסה לאפליקציה באמצעות מכשיר סלולרי, נהיה רשאים להיכנס, לאסוף, לנטר ו/או לאחסן מרחוק “נתוני מיקום גאוגרפי”, העשויים לכלול קואורדינטות GPS של מיקומך או מידע דומה בנוגע למיקום המכשיר הסלולרי.

3.1.4.2 אנשי קשר: נהיה רשאים להיכנס לספר הטלפונים, ליומן או לרשימת אנשי הקשר, אם תעניק לנו הרשאה לכך על מנת לאפשר לך לשתף מידע עם חברים וקרובים.

3.1.5

מידע שנאסף באמצעות טכנולוגיה

3.1.5.1 במידה שתשתמש באתר האינטרנט, ייאסף ממך מידע, לרבות מודל החומרה, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, פרוטוקול האינטרנט (IP) ו שם דומיין. אם תשתמש במכשיר סלולרי, נהיה רשאים בנוסף לקבל את ה-UDID או מזהה ייחודי אחר ואת מערכת ההפעלה הסלולרית). נהיה רשאים לבצע התאמה של מידע זה למידע האישי האחר הנמצא בידינו. כמו כן, אנו רשאים לעשות שימוש בעוגיות ובמידע URL לצורך איסוף מידע בנוגע לתאריך ולזמן השימוש בשירות, וכן בנוגע למידע אותו חיפשת ושאליו הגעת.

3.1.5.3 כמו כן, אנו רשאים להשתמש בשירותי מעקב צד ג’, כגון Google Analytics ויומני שימוש, על מנת לעקוב אחר- ולנתח מידע ממשתמשי השירות לצורכי אבטחה, מניעת הונאות ומניעת הלבנת הון.

3.1.5.5 אם תבחר להתחבר לאפליקציה או לאתר באמצעות רשת חברתית מסוימת (לדוגמה, פייסבוק), מידע אישי אודותיך עשוי להימסר לנו על ידי אותה רשת חברתית.

3.1.5.6 כמו כן, אנו רשאים לשתף את נתוניך עם ספק שירות נתונים סטטיסטי צד ג’, אך ורק לצורך מתן נתונים סטטיסטיים ולצורך הבנת צרכי המשתמשים.

3.1.5.7 לאור הסתמכותנו על תוכנות מסחריות של צדדים שלישיים לצורך הפעלת שירותינו, ייתכן שנאסוף שלא במתכוון מידע אישי בשל פונקציות או מאפיינים מסוימים הנכללים בתוכנה כאמור או בשל שינויי או עדכוני תוכנה מסוימים. BITEMOJO תעשה מאמצים סבירים על מנת להסיר מידע כאמור אם יימצא במערכותינו. אם ידוע לך אודות כל איסוף בלתי מכוון כאמור, נא הודע לנו מיידית על מנת שנוכל לנקוט בפעולות הנחוצות להסרתו ממערכותינו.

3.1.6

מידע הנמסר על ידי אחרים

3.1.7

מידע אודות מכשירים

3.1.7.1 BITEMOJO אוספת מידע אודות המכשיר המשמש אותך לכניסה לאתר האינטרנט, לאפליקציה ו/או לשירותים, אשר עשוי לכלול מידע אישי. מידע זה משמש לצורך זיהוי מכשירך, על מנת לקשר אותו לחשבונך. פעילות זו מבוצעת לצורכי אבטחה, בטחון, הערכת ביצועי האפליקציה או האתר, שיפור חווית הלקוח, מניעת הונאות והוא כולל מסירת מידע אודות מכשירך, לרבות נתונים אישיים מוגבלים, כתובת IP, נתוני WiFi ונתוני מיקום, לנותני שירות צד ג’.

3.1.7.2 סוג מכשירך, שמו ואופן השימוש בו, הדפדפן (לדוגמה, דפדפן האינטרנט המשמש אותך, כגון: Chrome, Internet Explorer, Firefox והגדרות הדפדפן שלך).

 1. עוגיות וקבצי או תגיות רשת אחרים

4.1 על מנת לאפשר שימוש בפונקציות מסוימות באתר האינטרנט של BITEMOJO, אנו משתמשים בעוגיות בדפים שונים באתר האינטרנט שלנו, וכן בקבצים ותגיות אחרים (כגון תגיות JavaScript). עוגיות מכילות קבצי טקסט קטנים המאוחסנים במכשירך.

4.2 רוב העוגיות המשמשות אותנו יימחקו מהכונן הקשיח לאחר סיום גלישתך בדפדפן (עוגיות זמניות).

4.3 עוגיות אחרות נשמרות בכונן הקשיח של מכשירך, ומאפשרות לנו לזהות את מכשירך בביקורים עתידיים באתר האינטרנט שלנו (עוגיות קבועות) (Persistent Cookies). עוגיות אלו, במיוחד, מאפשרות לנו להפוך את אתר האינטרנט לידידותי למשתמש, יעיל ובטוח. לדוגמה, הודות לקבצים אלו, באפשרותנו להציג מידע המותאם להעדפותיך האישיות בדף אינטרנט מסוים.

4.4 בין היתר, יעקבו העוגיות אחר הקלקות ופעילות מקוונת.

4.5 מטעם זה, אתר האינטרנט והאפליקציה מכילים עוגיות וקבצים מקומיים אחרים, על מנת להבדיל בינך ובין משתמשים אחרים. BITEMOJO רשאית להשתמש בעוגייה או בקובץ קונפיגורציה על מנת להשיג מידע אודות שימושך הכללי באינטרנט. עוגיות וקבצים אחרים מכילים מידע המועבר למחשבך ו/או לכונן הקשיח במכשיר הטלפון הנייד שלך. הם מסייעים ל- BITEMOJO לשפר את אתר האינטרנט והאפליקציה, ולספק שירות משופר ומותאם אישית. הם מאפשרים ל- BITEMOJO:

4.5.1 לאמוד את גודל קהל המשתמשים של BITEMOJO , את דפוסי השימוש בשירות וכן מידע סטטיסטי אחר;

4.5.2 לאסוף מידע אודות מיקומך הגאוגרפי המוערך (לדוגמה, עיר) על מנת לספק לך תכנים מבוססי מיקום;

4.5.3 לשמור מידע אודות העדפותיך ולאפשר ל- BITEMOJO לבצע התאמה אישית של אתר האינטרנט ו/או האפליקציה, בהתאם לתחומי העניין שלך ולמכשיר או לדפדפן המשמשים אותך;

4.5.4 לשפר באופן מתמיד את שירותי BITEMOJO;

4.5.5 לזהותך בעת חזרתך לאתר ו/או לאפליקציה; ו-

4.5.6 למנוע הונאות ו/או שימוש לרעה.

4.6 הבסיס החוקי לעיבוד המידע הנמצא בעוגיות ובקבצים או בתגיות אחרות מורכב מביצוע ההסכם עמך (על פיו עוגיות נחוצות כחלק מחוויית השימוש של הלקוח), או מהאינטרסים הלגיטימיים שלנו לאבטחת אתר האינטרנט שלנו והצגתו באופן ידידותי למשתמש.

4.7 באפשרותך לחסום עוגיות באמצעות הפעלת הגדרות מסוימות בדפדפן, המאפשרות לך לסרב להצבת עוגיות באופן מלא או באופן חלקי. עם זאת, אם תבחר הגדרות מחמירות מדי, עשויה לא להיות לך גישה לחלקים מסוימים באתר ו/או באפליקציה. אלא אם תגדיר חסימת עוגיות בדפדפן, מערכת BITEMOJO תיצור עוגיות בעת התחברות לאתר ו/או שימוש באפליקציה. ניתן למצוא מידע נוסף אודות עוגיות ואודות אופן הפעלתן בכתובת: http://www.aboutcookies.org/ .

4.8 פונקציית ה-“עזרה” בתפריט במרבית הדפדפנים כוללת הסבר לגבי אופן מניעת קבלת עוגיות בדפדפן (באופן מלא או באופן חלקי), אופן מחיקת כל העוגיות שנאספו ואופן חסימת עוגיות עתידיות.

4.9 להלן פעולות לניהול עוגיות בדפדפנים נפוצים:

ב -Internet Explorer

 1. בחר בפריט “Internet Options” בתפריט ה-“Extras” בסרגל הכלים.
 2. בחר בלשונית “Privacy”
 3. כעת, בחר את הגדרות הבטיחות לאזור האינטרנט. עליך לבחור את העוגיות שיאושרו או שיידחו.
 4. לאישור ההגדרות, לחץ “OK”.

ב-Firefox:

 1. בחר “Settings” בסרגל הכלים.
 2. לחץ על “Privacy”.
 3. בחר “Use custom settings for history” בתפריט הנפתח.
 4. כעת, בחר האם לאשר עוגיות ואת משך זמן שמירתן. באפשרותך להוסיף חריגים ולקבוע אלו אתרים יוכלו לשמור עוגיות תמיד ואלו אתרים לעולם לא יוכלו לשמור עוגיות.
 5. הקש “OK” לאישור ההגדרות.

ב-Google Chrome:

 1. בחר את סמל התפריט בסרגל הכלים בדפדפן.
 2. לחץ על “Settings”.
 3. לחץ על הקישור “Show advance settings”
 4. לחץ על “Content Settings…”.
 5. באופציה “Cookies”, בחר את ההגדרות הבאות:

– Erase cookies

– Block cookies by default

– Erase cookies and website data by default after ending your browser session

– Accept exceptions for cookies from certain websites or website domains.

4.10 זכור, במידה שתבחר להגביל את העוגיות במחשבך, יוגבל שימושך בפונקציות מסוימות באתר האינטרנט.

 

כלי ניתוח מידע וטכנולוגית אינטרנט

 

Google Analytics

4.11 אתר אינטרנט זה עושה שימוש ב-Google Analytics, שירות ניתוח אינטרנטי של Google Inc. (להלן: “Google”) וכן ב-Mixpanel ובערכות פיתוח אחרות למפתחים (SDK). Google Analytics עושה שימוש בעוגיות. ככלל, המידע אודות שימושך באתר האינטרנט, כפי שהנו מוצג בעוגיות, מועבר לשרת גוגל בארצות הברית ונשמר בו. אנו מפעילים באתר אינטרנט זה כלי אנונימיזציה ל- IP, משמע Google מקצרת את כתובות ה-IP ממדינות האיחוד האירופי או ממדינות ה-EEA (האזור הכלכלי האירופי) לפני שליחתן לשרת בארצות הברית. רק במקרים חריגים תועברנה כתובות IP מלאות לשרת Google בארצות הברית, לפני קיצורן.

4.12 על פי הוראותינו, Google תשתמש במידע לצורך ניתוח שימושך באתר האינטרנט, לצורך הפקת דוחות אודות פעילות באתר האינטרנט ולצורך קבלת שירותים על ידינו בנוגע לשימוש באתר האינטרנט וברשת האינטרנט. כתובת ה-IP המועברת באמצעות הדפדפן ואשר תקוצר לפני שמירתה לצורך שימוש לצרכי Google Analytics לא תתווסף לנתוני Google אחרים. תוכל למנוע אחסון עוגיות באמצעות הגדרות הדפדפן (ראה סעיף 5.8), עם זאת, זכור כי במקרים מסוימים, שימושיות האתר עשויה להיפגע בשל כך. לפרטים נוספים אודות השימוש במידע ב-Google Analytics ראה מדיניות הפרטיות של Google:

https://www.google.com/policies/privacy.

Google מעניקה תוסף לדפדפן, המאפשר למשתמשים לנטרל את השימוש ב-Google Analytics בכל האתרים. להורדת התוסף: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Retargeting

4.13 אתר האינטרנט שלנו עשוי מעת לעת לעשות שימוש בטכנולוגיות Retargeting,  המופעלות על ידי מפעילים אחרים. באמצעות Retargeting,  משתמשים באתרי האינטרנט אשר הביעו עניין באתר האינטרנט שלנו ובשירותינו בעבר, יוכלו לקבל פרסומות מותאמות אישית באתרים שלישיים בהם הם גולשים. על פי מחקרים, פרסומות מותאמות אישית, הקשורות לתחומי העניין האמיתיים של אנשים, הנן בעלות ערך למשתמשים, יותר מאשר פרסומות שאין להן קשר אישי. באמצעות Retargeting,  שילוב פרסומות מבוסס על הניתוח המתקבל על ידי עוגיות המציגות את פעילותו הקודמת של המשתמש. אם ברצונך לא לקבל סוג פרסומות זה, תוכל לנטרל את העוגיות ו/או למחוק עוגיות קיימות באמצעות הגדרות הדפדפן. ניתן לעשות זאת באמצעות ההוראות המופיעות באופציית “Cookies”.

4.14 הבסיס החוקי המאפשר את עיבוד נתוניך ואת השימוש בכלי ניתוח קולקטיביים ובטכנולוגיות אינטרנט, לצורך האינטרס הלגיטימי שלנו לביצוע ניתוח של הפעילות באתר האינטרנט ושל התנהלות הגולשים באתר, בייחוד לצרכי מחקר, בינה עסקית ופיתוח מוצרים, וכן לצורך האינטרס הלגיטימי שלנו (ושל צדדים שלישיים) בהתאמת פרסומות לתחומי העניין שלך.

 1. נתוני רצף הקלקות (CLICKSTREAM DATA)

במהלך גלישה באינטרנט, נותר שובל של מידע אלקטרוני בכל אתר אינטרנט בו ביקרת. מידע זה, המכונה לעתים נתוני רצף הקלקות (Clickstream Data), עשוי להיאסף ולהישמר בשרת אתר האינטרנט. נתוני רצף ההקלקות מספקים לנו מידע אודות סוג המחשב ותכנת הדפדפן, כתובת אתר האינטרנט ממנה הגעת לאתר האינטרנט, ובמקרים מסוימים, כתובת הדוא”ל שלך. אנו רשאים להשתמש בנתוני רצף הקלקות על מנת לקבוע את משך הזמן בו שוהים גולשים בכל דף באתר האינטרנט ואופן גלישתם באתר. מידע זה ישמש אותנו לצורך שיפור והתאמה אישית של אתר האינטרנט בלבד.

 1. אופן השימוש במידע

6.1 BITEMOJO משתמשת במידע אודותיך (הן מידע אישי והן מידע אנונימי) למטרות הבאות:

6.1.1 לצורך רישום וניהול חשבונך;

6.1.2 לצורך מתן שירותים שונים, כמפורט באתר האינטרנט של החברה;

6.1.3 לצרכי תקשורת בינה לבינך כלקוח;

6.1.4 על מנת לספק שירות לקוחות;

6.1.5 על מנת להבטיח כי תכני אתר האינטרנט ו/או האפליקציה מוצגים באופן יעיל, עבורך ועבור מכשירך (לדוגמה, מחשב, טלפון סלולרי ומחשב לוח);

6.1.6 על מנת לספק מידע אודות מוצרי או שירותי BITEMOJO (יכונה לעתים: “הודעות שירות”), לדוגמה הודעות אודות עדכונים במדיניות הפרטיות והתראות;

6.1.7 לצורך ביצוע התחייבויות BITEMOJO , על פי כל ההסכמים שנחתמו בינך ובין BITEMOJO (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לצורך מתן מידע, טובין ו/או שירותים שיתבקשו מאיתנו);

6.1.8 לאמת ולפרוע קופונים של BITEMOJO מול צדדים שלישיים

6.1.9 לצורך מסירת מידע (בדוא”ל, במסרון, בשירות הודעות מידיות, בדואר או בטלפון) אודות טובין ושירותים אחרים המוצעים על ידי BITEMOJO , הדומים לטובין ולשירותים שנרכשו על ידך או שנבדקו על ידך, או שבהם הבעת עניין, לאחר קבלת הסכמתך, במידת הצורך (ובכל מקרה, בכפוף לזכותך לסרב לקבלת הודעות שיווקיות, ראה סעיף 13.1);

6.1.10 לצורך מסירת מידע (בדוא”ל, במסרון, בשירות הודעות מידיות, בדואר או בטלפון) אודות טובין ושירותים המוצעים על ידי שותפי השיווק של BITEMOJO , הרלבנטיים לשירותים שביקשת מ- BITEMOJO, או העשויים לעניין אותך, לאחר קבלת הסכמתך, במידת הצורך (ובכל מקרה, בכפוף לזכותך לסרב לקבלת הודעות שיווקיות, ראה סעיף 13.1);

6.1.11 על מנת לאפשר השתתפות במאפיינים אינטראקטיביים של שירותי BITEMOJO , במידה שתבחר לעשות כן;

6.1.12 על מנת לפנות אליך לצורך קבלת משוב על שירותי BITEMOJO ולמסור הודעות אודות שינויים או חידושים בשירותי BITEMOJO;

6.1.13 לצורך ניהול אתר האינטרנט והאפליקציה, ולצורך פעילות פנימית, לרבות פתרון תקלות, ניתוח נתונים, בדיקות, מחקר, קבלת נתונים סטטיסטיים וביצוע סקרים;

6.1.14 במסגרת מאמצי BITEMOJO לשמור על אבטחת אתר האינטרנט והאפליקציה ולצורך מניעת הונאות;

6.1.15 לצורך מדידת או הבנת יעילותם של פרסומים של BITEMOJO המופנים כלפיך וכלפי אחרים, ולצורך הפניית פרסומים רלבנטיים עבורך.

6.1.16 לצורך שיפור אתר האינטרנט ו/או האפליקציה, לרבות התאמתם לצרכיך;

6.1.17 לצורך שימוש ב-GPS על מנת לזהות את מיקום המשתמשים;

6.1.18 לצורך ציות לחובותיה המשפטיות של BITEMOJO;

6.1.19 לצורך הגנה על זכויות BITEMOJO.

6.2 על פי דיני הגנת המידע של האיחוד האירופי, כל עיבוד של נתונים אישיים יוצדק על ידי “תנאי”. ברוב המקרים, כל עיבוד יבוצע בתנאי ש-:

 • נתת את הסכמתך לעיבוד המידע (לדוגמה, מקום בו נתת הסכמה לקבלת חומרים שיווקיים או להשתתפות בשירותים או בפונקציות אופציונליים נוספים);
 • עיבוד המידע נחוץ לצורך ביצוע ההסכם ביננו (כלומר, לצורך מתן שירותי טעימות) או על מנת לבצע פעולות לקראת חתימה על הסכם;
 • אנו זקוקים לעבד את המידע על מנת לציית לחובה משפטית רלבנטית (לדוגמה, לצורך מסירת מידע לרשויות אכיפת חוק או לרשויות המס); או
 • עיבוד המידע נחוץ לצרכינו המסחריים הלגיטימיים, בכפוף לזכויותיך הבסיסיות (לדוגמה, ניטור המבוצע על ידינו בנוגע לשימושך באפליקציה ולפרסום ממוקד).

 1. אבטחת ושמירת מידע

7.1 BITEMOJO מיישמת אמצעים אדמיניסטרטיביים, פיזיים ואלקטרוניים שנועדו להגן על המידע האישי שלך מפני גישה בלתי מורשית. BITEMOJO תפעל בהתאם לדין החל במקרה של כל פגיעה באבטחה, בסודיות או בשלמות המידע האישי שלך, ובמידה שנראה לנכון או אם נידרש על פי הדין החל, נמסור לך הודעה באמצעות דוא”ל, במסרון או באמצעות פרסום בולט באתר האינטרנט, בהקדם האפשרי וללא דיחוי בלתי סביר, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם (1) צרכים לגיטימיים של אכיפת חוק או (2) כל אמצעי הנחוץ לצורך קביעת היקף ההפרה ולהשבתה על כנה של שלמות מערכת המידע.

7.2 אף שלא ניתן לערוב לאבטחת המידע באינטרנט או מחוץ לו, אנו עושים מאמצים סבירים מבחינה מסחרית לאסוף את המידע ולאבטחו בהתאם למדיניות הפרטיות ולכל החוקים והתקנות החלים.

7.3 במידה שקיבלת מ- BITEMOJO (או בחרת) שם משתמש, קוד כניסה או סיסמה, המעניקים לך גישה לחלקים מסוימים באתר האינטרנט ו/או באפליקציה, באחריותך לשמור על סודיות מידע כאמור. BITEMOJO מבקשת כי לא תמסור לאף אדם את שם המשתמש, קוד הכניסה או הסיסמה.

7.4 BITEMOJO מגבילה את הגישה למידע האישי שלך לאנשים הזקוקים לגישה כאמור על מנת לעבדו עבורה. במידה שהנם עובדים, אנשים כאמור יהיו כפופים להסכמי סודיות, ו- BITEMOJO תנקוט בצעדים הולמים (לרבות צעדים משמעתיים) במידה שתגלה כי העובד(ים) לא עמדו בסטנדרטים שנקבעו להגנת המידע האישי שלך. BITEMOJO לא תישא בכל אחריות בנוגע לעובדים או לנציגים שפעלו שלא במסגרת מהלך העסקים הרגיל, או בנוגע לעובדים או כל צדדים שלישיים הרשאים לקבל מאיתנו מידע אישי (כמפורט בסעיף 1.1) והפועלים באופן המנוגד להסכמים שנחתמו עמם.

7.5 המידע האישי שלך יישמר על ידינו אך ורק למשך הזמן הנחוץ לקיום המטרה(ות) לשמה(ם) נאסף(ו) ולצורך ציות לדין החל.

7.6 לפיכך, ככלל, נשמור את המידע כל עוד חשבונך ב- BITEMOJO קיים או כל עוד יש צורך בכך לצורך מתן שירותי BITEMOJO , למעט מקום בו קיים צורך חוקי לשמרו פרק זמן ארוך יותר (לדוגמה, לאחר ביצוע הסכם במלואו, אנו עשויים להיות רשאים להשתמש בפרטי הקשר שלך למטרות שיווק). כמו כן, אנו רשאים לשמור את המידע הנחוץ לנו לצורך ביצוע מטלות תלויות ועומדות וכן את המידע הנחוץ לנו לצורך בדיקת ומימוש זכויותינו ותביעותינו החוקיות, וכן מידע מסוים העשוי להישמר על ידינו לתקופה הנדרשת על פי חוק. מקום בו מידע מסוים נשמר אך ורק בשל קיום תקופת שמירה הקבועה בחוק, אזי עיבודו יהא מוגבל, אף אם לא תבקש זאת במפורש.

 1. גילוי ומסירת מידע

8.1 אנו מכירים בחשיבות השמירה על סודיות המידע האישי שלך. לפיכך, לא נשכיר, נמכור או נמסור את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים, אלא אם תאשר לנו לעשות זאת באופן מפורש במועד הגילוי או בנסיבות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

8.2 אם הנך מתנגד לשימוש או לגילוי של מידע סודי שנאסף אודותיך בדרכים הנזכרות במדיניות הפרטיות, באפשרותך לבחור (1) לא למסור מידע אישי בכל עת או (2) לא להוריד את האפליקציה ולהיות משתמש.

8.3 בנוסף לשימוש במידע שנאסף על ידינו למטרות המתוארות בסעיף 6 לעיל, אנו רשאים גם למסור את המידע שלך, כמפורט להלן. נא עיין היטב במדיניות מסירת המידע של BITEMOJO , בייחוד בנוגע למידע אישי.

8.4 ציות לחוקים, אכיפת החוק ובטיחות

אנו רשאים למסור מידע שאספנו אודותיך, אם נידרש לעשות זאת על פי חוק או אם נהיה סבורים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי סביר לגלותו לצורך ציות לחוק, לבקשות או להוראות של גופי אכיפת חוק, או במסגרת כל הליך משפטי (בין אם גילוי כאמור נדרש על פי החוק החל ובין אם לאו) או על מנת להגן על זכויות או קניין של BITEMOJO או של כל צד ג’. כמו כן, אנו רשאים לשמור על הזכות לגלות מידע שאספנו אודותיך לצורך הגנה על בריאות ובטיחות משתמשים אחרים, כגון במקרה של סכנה לפגיעה או לאלימות נגד אדם. לבסוף, אנו רשאים לגלות מידע על מנת לאכוף או להחיל את הסכם השירות שלנו וכן הסכמים נוספים; או על מנת להגן על זכויות, רכוש או בטיחות BITEMOJO , לקוחותיה או אחרים. האמור לעיל כולל החלפת מידע עם חברות וארגונים אחרים לצורך הגנה מפני הונאות וצמצום סיכוני אשראי.

8.5 מידע אנונימי

מידע אנונימי מצטבר הנו שילוב מידע אנונימי שלך עם מידע אנונימי של משתמשים אחרים (להלן: “מידע אנונימי מצטבר”). מידע אנונימי מצטבר אינו מאפשר זיהוי או יצירת קשר עם המשתמש. אנו רשאים למסור מידע אנונימי מצטבר כאמור לצדדים שלישיים, ובהתאם לנסיבות, אנו רשאים לחייב או לא לחייב צדדים שלישיים בגין מידע כאמור או להגביל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים.

8.6 אירועים עסקיים

אנו רשאים למסור את המידע האישי שלך, כולו או חלקו, לכל חברת אם, חברת בת, מיזמים משותפים או חברות אחיות של BITEMOJO , ובמקרה כאמור נדרוש מגופים כאמור לפעול בהתאם למדיניות פרטיות זו. כמו כן, במידה שנעבור שינוי עסקי כגון מיזוג, רכישה על ידי חברה אחת או מכירה של כל או מרבית נכסי החברה, לרבות במקרה בלתי סביר של פשיטת רגל, ייתכן שהמידע האישי שלך ייכלל בנכסים המועברים. הנך מאשר כי העברות כאמור עשויות להתרחש וכי הנן מותרות על פי מדיניות פרטיות זו, וכי כל גוף הרוכש את BITEMOJO , מתמזג עמה או הרוכש את נכסיה רשאי להמשיך לעבד את המידע האישי שלך, כמפורט במדיניות פרטיות זו.

 1. מיקום המידע

9.1 המידע האישי שלך עשוי להימסר לגופים בקבוצת BITEMOJO ולצדדים שלישיים במדינות בהן פועלת BITEMOJO.

9.3 BITEMOJO תנקוט בפעולות הולמות על מנת להבטיח כי המידע האישי שלך יטופל באופן מאובטח ועל פי חוקי הפרטיות החלים ומדיניות פרטיות זו. פעולות אלו עשויות לכלול חתימה על הסכמי העברת מידע או הבטחת ציות למנגנונים או תכניות להעברת מידע על ידי BITEMOJO או צדדים שלישיים. במידה שהנך נמצא באיחוד האירופי, הנך רשאי לבקש לקבל מידע נוסף אודות מנגנוני העברת המידע המשמשים לצורך העברת המידע האישי למדינות שלישיות.

 1. זכויותיך

10.1 בכפוף לדין החל, עשויות לעמוד לך הזכויות הבאות בנוגע למידע אישי, כולן או חלקן:

10.1.1 גישה למידע האישי שלך: עשויה לעמוד לך זכות לבקש סקירה של נתוניך האישיים, בכפוף לדין החל. במקרה כאמור, במידת האפשר, הסקירה תכיל מידע בנוגע למקור (אם נגיש באופן סביר), סוג, מטרת וקטגוריות נמעני המידע האישי הרלבנטי. בנוסף, עשויה לעמוד לך זכות לקבל העתק מהמידע האישי שלך הנמצא ברשותנו. זכות גישה כאמור תמומש לרוב ללא תשלום, אולם, אנו שומרים על הזכות לגבות אגרות אדמיניסטרטיביות הולמות, בכפוף לדין החל, לדוגמה במידה שתבקש מספר עותקים של המידע.

10.1.2 דיוק וזכות תיקון: BITEMOJO פועלת על מנת להבטיח שנתוניך האישיים יהיו מדויקים, מלאים ועדכניים, במידה הנחוצה באופן סביר למטרות מדיניות זו. אם המידע האישי הנו שגוי, חסר או אינו מעובד על פי הוראות הדין החל או מדיניות זו, תהיה רשאי לתקן, למחוק או לחסום את המידע האישי (לפי הצורך) על פי הוראות הדין החל.

10.1.3 זכות להתנגד או לבטל הסכמה: בנסיבות מסוימות (לדוגמה, מקום בו המידע האישי שלך מעובד לצורך האינטרסים הלגיטימיים של BITEMOJO ), עשויה לעמוד לך זכות להתנגד לעיבוד המידע האישי על בסיס טעמים מוצדקים, הנוגעים למצבך הייחודי ועל פי הדין החל. לדוגמה, עשויה לעמוד לך זכות לבקש מ- BITEMOJO לא לעבד את המידע האישי שלך לצרכים שיווקיים. במקרה כאמור, תוכל לשלוט בהעדפות השיווק הראשוניות שלך, באמצעות סימון התיבה הרלבנטית הנמצאת בטופס באמצעותו נאסף המידע אודותיך (טופס הרישום). לאחר מכן, תוכל לפעול בהתאם לקישורי היציאה מהשירות או להוראות ההסרה, שיישלחו בדוא”ל או במסרונים.

אם עיבוד המידע האישי שלך נעשה על בסיס הסכמתך, תוכל לבטל את הסכמתך לעיבוד כאמור בכל עת. יצוין כי לביטול ההסכמה לא תהא כל השפעה על עיבוד מוקדם יותר שבוצע על בסיס הסכמתך המוקדמת, ולא ימנע מאיתנו לעבד את המידע האישי הרלבנטי על בסיס משפטי אחר.

10.1.4 זכות הגשת תלונה: עשויה לעמוד לך זכות להגיש תלונה בפני רשות אבטחת המידע הרלבנטית או רשות פיקוח אחרת.

10.2 לשם מימוש זכויות אלו, במידת הצורך, פנה אל BITEMOJO , בכתובת האינטרנט contact[at]bitemojo.com או השתמש בפונקציות המתאימות באפליקציה או באתר האינטרנט. בנוגע לעניין זה, ייתכן שתתבקש למסור תעודת זהות עם תמונה לצורך זיהוי.

10.3 BITEMOJO עשויה לפרסם מעת לעת, באתר האינטרנט ו/או באפליקציה, קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו מוגשים כשירות למשתמשי ולמבקרי אתר ו/או אפליקציית BITEMOJO , ואינם מנוהלים או מאומתים על ידי BITEMOJO בכל אופן שהוא. כניסתך לקישורים כאמור נעשית באחריותך. BITEMOJO אינה נותנת הצהרות או התחייבויות בנוגע לתכני אתרי אינטרנט כאמור, לרבות עוגיות המשמשות את מפעילי אתרי האינטרנט. אם תיכנס לאתרי אינטרנט באמצעות קישורים אלו, אנא תשומת ליבך כי אתרים אלו מחילים מדיניות פרטיות עצמאית וכי BITEMOJO לא תישא בכל אחריות בנוגע למדיניות אחרת כאמור. לפיכך, אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרי צד ג’ טרם מסירת כל מידע אישי.

 1. ילדים

האתר והאפליקציה אינם מיועדים או מופנים לילדים מתחת לגיל 18, ו- BITEMOJOאינה אוספת ביודעין מידע אישי מזהה מילדים מתחת לגיל 18. על משתמשים מתחת לגיל 18 לקבל הסכמת הורה או משמורן לצפייה באתר או לשימוש באפליקציה. אם ייוודע לנו כי ילד מתחת לגיל 18 מסר מידע אישי מזהה באתר האינטרנט, נעשה מאמצים סבירים להסיר מידע זה מתיקיות האתר. שירותינו אינם מופנים לילדים מתחת לגיל 18 ואיננו מעוניינים לקבל מידע אישי מילדים מתחת לגיל 18. במידה שהנך סבור שנמסר לנו מידע על ידי ילד מתחת לגיל 18, אנא פנה אלינו, לכתובת contact[at]bitemojo.com

 1. שינויים במדיניות הפרטיות של BITEMOJO

BITEMOJO רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. כל שינויים עתידיים במדיניות הפרטיות יפורסמו בדף זה, ואם תראה BITEMOJO לנכון, יימסרו לך בהודעה (לרוב באמצעות דוא”ל). לפיכך, עליך לבדוק כל שינויים במדיניות הפרטיות לפני שתמסור ל- BITEMOJO מידע אישי. תאריך הגרסה העדכנית מופיע במידע זה.

 1. יצירת קשר

לשאלות, הערות ובקשות בנוגע למדיניות הפרטיות, ניתן לפנות ל- contact[at]bitemojo.com

מנהל אבטחת המידע (Data Protection Officer) הוא הגורם האחראי על ציות לחוקי הגנת המידע של האיחוד האירופי. ניתן לפנות למנהל אבטחת המידע בכתובת contact[at]bitemojo.com

Select your currency
ILS שקל ישראלי חדש