אפליקציית bitemojo מופעלת על ידי חברת Culinary Ventures בע״מ, (להלן: "החברה"). החברה ו/או החברות הקשורות אליה מספקות עבורך את חווית השימוש באפליקציה באמצעות אתרים, מוצרים ושירותים שלישיים. לכן כאשר אתה מבקר באתר או באפליקציה  ו/או מבצע רכישה הנך משתמש בשירותי החברה בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

בשימוש שלך באפליקציית bitemojo הנכם מסכימים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הבאים. אנא קראו אותם בקפידה.

אנו מציעים מגוון רחב של שירותים הכוללים לעיתים תנאי שימוש נוספים. כאשר אתם משתמשים באפליקציית bitemojo (לדוגמא: רכישת סיורי טעימות, מימוש טעימות, או כל שימוש אחר באפליקציה), אתם כפופים להנחיות ותנאי ההסכם של השירות הרלוונטי ("תנאי שירות"), אם תנאי השימוש אינם עולים בקנה אחד עם תנאי השירות, תנאי השירות גוברים.

מדיניות פְּרָטִיוּת

אנא קראו את מדיניות הפרטיות שלנו, אשר גם מסדירה את השימוש בשירותי Bitemojo ומשולבת בתנאי שימוש אלו, על מנת להבין את שיטות העבודה שלנו.

תקשורת אלקטרונית

כאשר אתם משתמש בכל שירות שהינו חלק מהאפליקציה, לרבות קבלת או משלוח דואר אלקטרוני, הודעת טקסט או כל אמצעי תקשורת אחר משולחן העבודה שלכם או ההתקן הנייד אלינו, אתם מתקשרים איתנו באופן אלקטרוני, ומסכימים לקבל הודעות שונות מאתנו באופן אלקטרוני. אנו ניצור אתכם קשר במגוון דרכים כגון דואר אלקטרוני, הודעות טקסט, פושים מהאפליקציה או פרסום הודעות דרך אתר זה או באמצעות שירותי Bitemojo אחרים. הנכם מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים וכן מסרים אחרים שאנו מספקים לכם אלקטרונית יעמדו בכל דרישות החוק המחייבות התקשרות מסוג זה.

זכויות קניין רוחני

כל תוכן הכלול או זמין דרך bitemojo, כגון טקסט, גרפיקה, לוגו, אייקונים, תמונות, קטעי אודיו, הורדות דיגיטליות, אוספי נתונים, סימנים מסחריים ותוכנה, וכל זכות הקשורה לאפליקציה של bitemojo, הוא קניינה של החברה או ספקי התוכן שלה ומוגן על ידי זכויות יוצרים או חוקים אחרים בינלאומיים. כל התוכן הכלול או זמין דרך כל שירות של bitemojo, הוא רכושה הבלעדי של החברה ומוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים. הסימנים המסחריים של bitemojo אינם יכולים לשמש כל מוצר או שירות שאינם מסופקים על ידי החברה ויכול לגרום לבלבול בקרב הלקוחות או באופן שגורם לזילות החברה. כל הסימנים המסחריים שאינם בבעלות החברה אשר מופיעים בשירותי bitemojo הם רכושם של הבעלים אשר עשויים להיות או לא להיות קשורים, מחוברים או ממומנים על ידי החברה.

רישיון וגישה

בכפוף לעמידה בתנאי שימוש המוזכרים לעיל וביצוע תשלום מצדכם בעת הזמנת סיור באמצעות האפליקציה, החברה או ספקי התוכן שלה מעניקים לכם רישיון מוגבל , לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, לגשת ולעשות שימוש אישי ולא מסחרי בשירותי bitemojo. רישיון זה אינו כולל כל מכירה חוזרת או שימוש מסחרי בכל שירות של bitemojo (כולל Bite Tours) או תוכנו, איסוף או שימוש של כל רשימות המוצרים, תיאורים או מחירים, ו/או כל שימוש הנגזר מכל שירות של bitemojo או תוכנו. כל הורדה, העתקה או שימוש אחר של פרטי חשבון לטובת צד שלישי כלשהו או כל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי חילוץ ואיסוף נתונים דומה הינו אסור. כל הזכויות שלא הוענקו לכם במפורש בהסכם תנאי שימוש אלה או כל תנאי שירות אחרים שמורים ונשמרים בידי החברה או המורשים מטעמה, ספקים, שותפים, בעלי זכויות או ספקי תוכן אחרים.

אף שירות של bitemojo או חלק ממנו לא ניתן לשכפול, העתקה, מכירה, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמתה מראש ובכתב של החברה. אינכם רשאי להשתמש ב- meta tags או בכל "טקסט סמוי" אחר הכולל את המונח "bitemojo", השם או סימנים מסחריים של החברה ללא הסכמה מפורשת בכתב של החברה. אינכם רשאים לנצל לרעה את שירותי Bitemojo. הנכם ראשים להשתמש בשירותי bitemojo רק על פי המותר בחוק. הרישיונות שהוענקו על ידי החברה יסתיימו מיידית במידה ותפעלו בדרך שאינה עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלה או כל תנאי שירות אחרים.

החשבון שלכם

אם אתם משתמשים באפליקציית bitemojo חלה עליכם האחריות לשמירה על סודיות החשבון והסיסמה שלכם ולהגביל את הגישה למחשבכם. אתם מסכימים לקבל אחריות על כל הפעילות המתרחשת תחת החשבון או הסיסמה. החברה מוכרת סיורים לילדים אך רק באמצעות מבוגרים היכולים להרשות לעצמם לבצע רכישה עם כרטיס אשראי או אמצעי תשלום מותר אחר. אם אתם מתחת לגיל 18 אתם רשאים לרכוש סיורים מ-bitemojo, רק עם מעורבות הורה או אפוטרופוס. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לתת שירות, לסגור חשבונות, להסיר או לערוך תוכן, או לבטל הזמנות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

פרטיים אישיים שימסרו, ככל שיסופקו, יאוחסנו במאגר מידע המנוהל כראוי על ידי החברה, אלא אם כן צוין אחרת וכי ייתכן שיהיה צורך להעביר פרטיים אישיים אלה לספקים או צדדים שלישיים אחרים למטרה כלשהי במהלך שימוש בשירותי bitemojo. במקרה כזה ההוראות והתקנות של הצד השלישי תחולנה על הפרטים האישיים, אלא אם נאמר אחרת, והחברה לא תישא באחריות עבור ו/או שימוש בפרטים אלו. הנך מתחייב כי כל מידע אשר להידרש על ידי הצדדים השלישיים, על ידי החברה או כל גוף קשור אחר, עבור רכישת טובין או סיורים באפליקציית bitemojo, יהיה אמיתי ושלם.

חוות דעת, הערות, תקשורת ותכנים אחרים

מבקרים יכולים לכתוב ביקורות, תגובות, תמונת, קטעי וידאו ותכנים אחרים ולהגיש הצעות, רעיונות, הערות, שאלות או מידע אחר כל עוד התוכן הוא לא חוקי, תועבה, מאיים, משמיץ, פולשני לפרטיות, מפר את זכויות הקניין הרוחני (כולל זכויות פרסום) או בכל דרך אחרת מזיק לצדדים שלישיים, אינו מורכב או מכיל וירוסי תכונה, תעמולה פוליטית, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, דיוור המוני, או כל צורה של "דואר זבל" או הודעות דואר אלקטרוני מסחרי לא רצוי. לא ניתן להשתמש בכתובת מייל מזויפת, להתחזות לכל אדם או ישות, או בכל דרך אחרת להטעות באשר למקור של כל תוכן. החברה שומרת לעצמה את הזכות (אך לא חובה) להסיר או לערוך תוכן כזה, אבל אינה בודקת תוכן שפורסם באופן קבוע.

אם תחליטו לפרסם תוכן באפליקציה או באתר, לרבות דירוגים וחוות דעת, ובמידה ואנו לא מחליטים אחרת, אתם מעניק לחברה רישיון לא בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, בלתי חוזר ונותן באופן מלא רישיון משנה להשתמש, לשכפל, לשנות, להתאים, לפרסם, לבצע, לתרגם, ליצור עבודות נגזרות, להפיץ ולהציג תוכן זה ברחבי העולם בכל מדיה. אתם מעניקים לחברה ולבעלי רישיון המשנה את הזכות להשתמש בשם שתגיש במצורף לתוכן, אם הם בוחרים לעשות זאת.

אתם מצהירים ומתחייבים כי אתם הבעלים או שברשותכם הזכויות על התוכן אותו אתם מפרסמים, שהתוכן נאות, שהתוכן אותו אתם מספקים אינו מפר מדיניות זאת ולא גורם לפגיעה בכל אדם או ישות וכי אתם תשפו את החברה בגין כל תביעה הנובעת מתוכן שתספק. לחברה יש את הזכות אך לא החובה לפקח, לערוך או להסיר כל פעילות או תוכן. החברה מתנערת מכל אחריות ואינה נושאת באחריות לכל תוכן הנמסר לפרסום על ידכם או על ידי צד שלישי כלשהו.

אין החזרות או החזרים

כל המוצרים ו/או הסיורים שנרכשו מהחברה באמצעות האפליקציה או אתר האינטרנט של bitemojo מועברים בתוך דקות למכשיר מהם נרכשו. כל המכירות הן סופיות. החברה אינה מקבלת החזרים או מנפיקה החזר כספי מלא או חלקי על Bites, טעימות, סיורים או כל שירות אחר של Bitemojo שלא נוצל.

תיאורי טעימות

הטעימה והסיורים מתוכננים על ידי הספקים המכינים את הטעימות או מבצעים את הסיורים ("ספקים") בשיתוף עם צוות bitemojo. החברה משתדלת להיות מדויקת ככל האפשר בתיאור הטעימות והסיורים המוצעים, אך אילו ניתנים לשינוי על בסיס הזמינות והתנאים בכל יום נתון. עם זאת החברה אינה מתחייבת כי תיאורים או תוכן אחר של כל שירות של bitemojo יהיה מדויק, שלם, אמין, עדכני או נקי משגיאות.

החברה אינה מתחייבת כי טעימה כלשהי תהיה ללא אגוזים, קטניות, גלוטן, סוכר או אלרגנים אחרים. אם יש לך אלרגיה ידועה, רגישות או כל מגבלה תזונתית אחרת כולל כאלה הקשורות לבריאות או דת, האחריות היא שלכם, ושלכם בלבד, לברר עם כל ספק לגבי המרכיבים בטעימה הספציפית אותה הוא מגיש. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה של תגובה אלרגית, בין אם מאלרגיה מוכרת או שאינה מוכרת, כתוצאה ממגע או צריכת טעימה או פגיעה פיזיות או בריאותית אחרת הנובעת או קשורה לטעימה. אם יש לכם ספק האם טעימה מסוימת מתאימה להגבלות התזונה שלכם, אנו ממליצים לא לצרוך את המנה ואם תעשו זאת זה יהיה על אחריותכם בלבד.

תוקף המוצר
הסיור באפליקציה תקף למשך 6 חודשים ממועד רכישתו. ניתן להמיר טעימות שלא מומשו לכדי קרדיטים לנצלם בכל בית עסק בהם ישנה פעילות מסחרית עם האפליקציה. לא ניתן להאריך מועד טעימות מעבר ל-6 חודשים אלו.

מבנה הסיור
לאחר הרכישה הסיור אותו רכשתם ימתין לכם באזור האישי שלכם באפליקציה. יש להפעיל את הסיור על מנת לבצע את המסלול ואת הטעימות. הסיור כולל סדרה של 3-7 טעימות וכן סדרה של 8-12 נקודות עניין בהם תעברו במהלך המסלול. מסלול הסיור יוגש לכם באמצעות מפת גוגל עליה מופיע מסלול הסיור ותתבקשו לנווט באמצעותו מטעימה לטעימה.

מימוש הטעימות שברשותכם

כאשר תגיעו לבית עסק המספק את אחת הטעימות במסלול תתבקשו לבצע מימוש עצמי בתוך האפליקציה על מנת ליהנות מהטעימה. את מסך המימוש העצמי יהיה עליכם להראות לבעל העסק או לאחד מעובדיו. מסך המימוש הינו מסך דינמי המאפשר לכם להציג את בקשתם לקבל את הטעימה במשך 5 דקות לאחר ביצוע המימוש. אנא וודאו כי אתם נמצאים בתוך בית העסק לפני ביצוע המימוש. החברה לא תוכל לבצע להם החזר או במידה ומימשתם את הטעימה שלא בבית העסק, ובית העסק יסרב להגיש לכם את הטעימה.

הרשאות באפליקציה

כאשר אתם משתמשים באפליקציית bitemojo ייתכן והענקתכם לנו הרשאות מסוימות עבור המכשיר. רוב המכשירים הניידים מספקים לכם את המידע אודות הרשאות אלו. כדי ללמוד עוד אודות הרשאות אלה או לשנות אותם עיינו בהגדרות של המכשיר הנייד שלכם.

ספקים

החברה עובדת עם ספקים על מנת לספק לכם טעימות איכותיות, טיולים ומוצרים אחרים. החברה אינה פועלת כנציגה או סוכנת של הספקים או חברות הבת שלהם. אנו עשויים לספק קישורים לאתרים של ספקים או חברות קשורות ועסקים מסוימים אחרים. אנחנו לא אחראים לבחינה או הערכה ואנחנו לא אחראים לאיכות ההצעות של כל העסקים הללו או חלק מהם או התוכן של אתרי האינטרנט שלהם. החברה אינה נושאת בכל אחריות או התחייבות בגין הפעולות, המוצרים, או התוכן של הספקים או כל צד שלישי אחר. עליכם החובה לבדוק את הצהרות הפרטיות שלהם בזהירות ואת שאר תנאי השימוש.

הגבלת אחריות

שירותי bitemojo וכל מידע, תוכן, חומרים, מוצרים (כולל תוכנה) ושירותים אחרים הכלולים או ניתנים על ידי בעלי רישיון ניתנים על ידי החברה על בסיס "AS IS" ו "לפי זמינות", אלא אם כן אם צוין אחרת בכתב. החברה אינה מייצגת או אחראית בכל צורה שהיא, במפורש או במשתמע, על הפעלת שירותי bitemojo, או מידע, תוכן, חומרים, מוצרים (כולל תוכנה) או שירותים אחרים הכלולים או ניתנים על ידי בעלי רישיון דרך שירותי bitemojo אלא אם ציון אחרת בכתב. הנכם מסכימים במפורש כי שימושכם באפליקציית bitemojo תהיה על אחריותכם בלבד.

עד למידה המרבית המותרת על פי הדין הקיים, החברה מתנערת מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האומר, לסחירות והתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה מתחייבת כי שירותי bitemojo, מידע, תכנים, חומרים, מוצרים (כולל תוכנה) או שירותים אחרים הכלולים או ניתנים על ידי בעלי רישיון באמצעות אפליקציית החברה או תקשורת אלקטרונית שנשלחה על ידי החברה אינה מכילה וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא הנובעים משימוש בכל שירות bitemojo או מכל מידע, תכנים, חומרים, מוצרים (כולל תוכנה) או שרותים אחרים הכלולים וזמינים לכם דרך שירות כלשהו של bitemojo לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות אמור, באופן עקיף, מקרי או נסיבתי אלא אם צוין אחרת בכתב.

חוקי מדינות מסוימות אינם מתירים הגבלות על אחריות, הוצאה מהכלל או הגבלה על נזקים כלשהם. אם חוקים אלה חלים עליכם, חלק מהם או כל האמור לעיל, ההגבלות או ההחרגות לא יחולו עליכם וייתכן ויש לכם זכויות נוספות.

הדין המשפטי

בשימוש באפליקציית או אתר bitemojo הנכם מסכימים שחוקי מדינת ישראל, מבלי להתייחס לסתירות בין החוקים, יהיו מכריעים בתנאי שימוש אלה ובכל מחלוקת מכל סוג שהוא שעלולה להתעורר ביניכם לבין החברה. אתם מסכימים כי כל המחלוקות ייושבו בבית המשפט בירושלים, ישראל, ובכפוף לסמכות השיפוטית שלהם. אתם מסכימים כי כל הליכי המחלוקת יבוצעו אך ורק על בסיס פרטני ולא במאוחד או כחלק מתביעה ייצוגית. 

שינוים בהסכם והתנתקות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים באתר שלנו, במדיניות, בתנאי השירות וכן בתנאי שימוש אלה בכל עת ללא הודעה מראש. כל שינוי בתנאים אלה יחייב פרסום.

תנאי שימוש נוספים באפליקציית bitemojo 

  1. שימוש בתוכנת bitemojo. הנכם רשאי להשתמש בתוכנת bitemojo אך ורק למטרות שהורשו לכם וליהנות משירותי bitemojo כפי שנמסרו על ידי החברה. כמורשים על ידי תנאי השימוש, תנאי שימוש בתוכנות אלה וכל תנאי השימוש האחרים, אתם לא יכולים לשלב כל חלק של תוכנת bitemojo עם תוכנות שלכם, ו/או לעבד כל חלק ממנה בשילוב עם תוכנות שלכם, להעביר את האפליקציה לשימוש בתוכנה אחרת, למכור, להשכיר, להחכיר, להשאיל, להלוות, להפיץ או לתת רישיון תוכנת bitemojo או להקצות זכויות כלשהן בתוכנת bitemojo כולה או בחלקה. אינכם רשאים להשתמש בתוכנת bitemojo למטרה בלתי חוקית כלשהי. אנו עשויים להפסיק לספק לכם את תוכנת bitemojo או לשלול את זכותכם להשתמש בתוכנת bitemojo בכל עת. זכותכם להשתמש בתוכנת bitemojo תסתיים באופן אוטומטי וללא הודעה מוקדת מאתנו אם לא תצליחו לעמוד בכל תנאי תוכנה אלו, תנאי השימוש או כל תנאי שירות אחרים. כל תוכנה שבשימוש בכל שירות של bitemojo  היא הקניין של החברה או ספקי התוכנה שלה ומוגנת על ידי חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים.
  2. שימוש בשירותי צד שלישי. כאשר אתם משתמשים בתוכנת bitemojo, ייתכן ואתם משתמשים גם בשירותי צד שלישי אחד או יותר, כגון ספיקת סלולר או ספקית פלטפורמה ניידת. השימוש שלכם בשירותים אלה של צד שלישי עשוי להיות כפוף למדיניות נפרדת, תנאי שימוש נפרדים או עמלות של צד שלישי זה.
  3. איסור על הנדסה הפוכה. לא תבצעו בעצמכם, ולא תעודדו, תסייעו או תסמיכו כל אדם אחר להעתיק, לשנות, לבצע הנדסה לאחור, הידור לאחור או פירוק, או בכל דרך אחרת שלא כדין, בתוכנת bitemojo, בין בכולה בין בחלקה, או ליצור עבודות נגזרות כלשהן של תוכנת bitemojo.
  4. עדכונים. על מנת לשמור על תוכנת Bitemojo עדכנית, אנו עשויים לבצע עדכונים אוטומטיים או ידניים בכל עת וללא הודעה מראש.
Select your currency
ILS שקל ישראלי חדש